ZAMOYSKI INŠTITÚT, N.O.

na logo

Názov organizácie :
 ZAMOYSKI INŠTITÚT, n.o.
Sídlo : 
Vyšné Ružbachy 101,
06502 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Registrový úrad : 
Okresný úrad Prešov
IČO :
 45744947
DIČ :
212 003 41 80
Dátum vzniku : 
31.12.2014

Druh všeobecne prospešných služieb

1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

  • iniciovanie podpory a realizácie projektov ochrany, výskumu, propagácie, využívania a zhodnocovania kultúrneho a duchovného dedičstva našich predkov.
  •  zvyšovania pripravenosti miestnych samospráv riešiť potreby komunít a národnostných menšín,
  • podporovania cezhraničnej spolupráce a spolupráce s etnickými skupinami, národnostnými menšinami, výmeny informácií a ďalšieho využívania už získaných úspešných skúseností.
  • podporovania účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji.
  • podpory rozvoja malého a stredného podnikania, a to hlavne v obnove a rozvoji výroby tradičných výrobkov a remesiel a poskytovania služieb cestovného ruchu, spolupráce s občianskymi združeniami, právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť neziskovej organizácie zameranú aj na pomoc podnikaniu.


 KONTAKT :

email : zamoyski@zamoyski.sk


KLIKNITE NA IKONU :

19-nocny-biely-dom

facebook logo

youtube

google-plus

Twitter_logo_blue