Z A M O Y S K I I N Š T I T Ú T, nezisková organizácia

Názov organizácie :  
Z A M O Y S K I   I N Š T I T Ú T , nezisková organizácia
Adresa a sídlo spoločnosti : 
Vyšné Ružbachy 101,
06502 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Registrový úrad : 
Okresný úrad Prešov
Dátum vzniku : 
31.12.2014
IČO :  
45744947
DIČ : 
212 003 41 80
 KONTAKT :
 zamoyski@zamoyski.sk

Druh všeobecne prospešných služieb

1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti


Pridaná hodnota všeobecne prospešných služieb

  • iniciovanie podpory a realizácie projektov ochrany, výskumu, propagácie, využívania a zhodnocovanie kultúrneho a duchovného dedičstva našich predkov.
  •  zvyšovanie pripravenosti miestnych samospráv riešiť potreby komunít a národnostných menšín,
  • podporovanie cezhraničnej spolupráce a spolupráce s etnickými skupinami, národnostnými menšinami, výmeny informácií a ďalšieho využívania už získaných úspešných skúseností.
  • podporovanie účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji.
  • podpory rozvoja malého a stredného podnikania, a to hlavne v obnove a rozvoji výroby tradičných výrobkov a remesiel a poskytovania služieb cestovného ruchu, spolupráce s občianskymi združeniami, právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť neziskovej organizácie zameranú aj na pomoc podnikaniu.


 

 

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.